ภาพกิจกรรม

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โรงเรียนนากระแชงวิทยา

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โรงเรียนนากระแชงวิทยา

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมจัดอบรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนนากระแชงวิทยา อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์สเต็มศึกษา ปี2560 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/php_openssl.dll' - /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/php_openssl.dll: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: